Arne Olav Lund AS

Arne Olav Lund

Er et ingeniør- og entreprenørfirma som har sin base i Larvik. Vi utfører oppdrag over hele Østlandsområdet innenfor produksjon og rehabilitering av vei, vann og avløpsanlegg, samt grunn og terrengarbeider. Med ca. 75 ansatte omsatte vi i 2013 for 210 mill kr.

Firmaet ble etablert av Arne Olav Lund som et personlig foretak i 1957 og omdannet til aksjeselskap i 1966. Vi har tradisjon for å levere et førsteklasses produkt, til rett tid og avtalt pris. Dette takket være førsteklasses medarbeidere med høy kompetanse og mange års verdifull erfaring.

Vi er en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere i alle ledd, samt en moderne bil og maskinpark. Prosjekt- og anleggslederne har i all hovedsak ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole. Grunnarbeiderne og maskinførerne har fagbrev og/eller ADK sertifikat. Vi tilstreber jevnlig å kurse alle våre medarbeidere, for å opprettholde selskapets høye kompetanse.

Vi har tariffavtale med LO/NAF, hvorpå alle våre ansatte har Avtalefestet pensjon (AFP) og OTP. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, samt flotte medarbeidere, gjør at vi vil hevde at vi er en av landets beste arbeidsplasser innenfor vårt segment.

 

Den 22. desember, flyttet vi inn i nye lokaler på Rindalskogen (mellom Larvik og Sandefjord), avkjøring 44 fra E18. Vi har her etablert oss en 6.5 mål stor tomt, med nye kontor, verksted og lagerlokaler.

Kontakt oss!

Ringdalskogen 87
3270 Larvik
Tlf: 33 13 96 60
E-post: aol@aol.no
Internett: aol.no

 

Ansvarsrett MEF Miljøfyrtårn

Webløsning levert av ComTech Software AS