Vi arbeider i bunn og grunn...

Arne Olav Lund er et ingeniør- og entreprenørfirma som har sin base i Larvik. Vi utfører oppdrag over hele Østlandsområdet innenfor produksjon og rehabilitering av vei, vann og avløpsanlegg, samt grunn og terrengarbeider. Med ca. 95 ansatte omsatte vi i 2020 for 420 mill kr.
 
Firmaet ble etablert av Arne Olav Lund som et personlig foretak i 1957 og omdannet til aksjeselskap i 1966. Vi har tradisjon for å levere et førsteklasses produkt, til rett tid og avtalt pris. Dette takket være førsteklasses medarbeidere med høy kompetanse og mange års verdifull erfaring.
Vi er en organisasjon med høyt kvalifiserte 
medarbeidere i alle ledd, samt en moderne bil og maskinpark. Prosjekt- og anleggslederne har i all hovedsak ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole. Grunnarbeiderne og maskinførerne har fagbrev og/eller ADK sertifikat. Vi tilstreber jevnlig å kurse våre medarbeidere, for å opprettholde selskapets høye kompetanse.
 
Vi har tariffavtale med LO/NAF, hvorpå alle våre ansatte har Avtalefestet pensjon (AFP) og OTP. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, samt flotte medarbeidere, gjør at vi vil hevde at vi er en av landets beste arbeidsplasser innenfor vårt segment.

 

 

 

Oppdrag lokalt og regionalt! Nærhet og lokalkunnskap er blant nøkkelfaktorene for at et oppdrag skal bli vellykket. Med hovedkontor i Larvik opererer vi i områdene: Viken, Vestfold og Telemark. 

 

God pris - høy kvalitet! Vi arbeider i et marked hvor anbudsgivning med lavest pris er utgangspunkt for nesten alle våre oppdrag, Dette betyr at du kan være trygg på at vårt prisnivå er konkurranseregulert. Men lav pris er ikke nok - kvalitet, sikkerhetsstillelse, garantier, overholdelse av avtalte tidsfrister er viktige stikkord for oss i et oppdrag - stort eller lite.

 

Ta kontakt for pristilbud og referanseprosjekter!