Prosjekter

Kollektivfelt Lierstranda

Kollektivfelt Lierstranda

Veianlegg Bakskjuldalen i Undrumsdal

Veianlegg Bakskjuldalen i Undrumsdal

VA-anlegg Filtvet vannverk

VA-anlegg Filtvet vannverk

Vannledning VIV

Vannledning VIV

Vannledning VIV

Vannledning VIV

Fjerning Jernbanetrasse Barkåker

Fjerning Jernbanetrasse Barkåker

Diverse

Lierbyen

Lierbyen

Lierbyen

Lierbyen

Bølgen Kulturhus - Larvik

Bølgen Kulturhus - Larvik

Oppdrag lokalt og regionalt! Nærhet og lokalkunnskap er blant nøkkelfaktorene for at et oppdrag skal bli vellykket. Med hovedkontor i Larvik opererer vi i områdene: Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus Vest/Syd

God pris - høy kvalitet! Vi arbeider i et marked hvor anbudsgivning med lavest pris er utgangspunkt for nesten alle våre oppdrag, Dette betyr at du kan være trygg på at vårt prisnivå er konkurranseregulert. Men lav pris er ikke nok - kvalitet, sikkerhetsstillelse, garantier, overholdelse av avtalte tidsfrister er viktige stikkord for oss i et oppdrag - stort eller lite.

 

Ta kontakt for pristilbud og referanseprosjekter!

Ringdalskogen 103, 3270 Larvik
Tlf: 33 13 96 60, E-post: aol@aol.no