Spesialutstyr

Wellpoint grunnvannssenking
Arne Olav Lund AS, har Østlandets eneste Wellpoints anlegg for senkning av grunnvann ifbm graving og fundamenteringsarbeider. Wellpoint er et svært effektivt system for senkning av grunnvann i drenerende masser. 
Spunt / pele-aggregat 
Viking Ramtec VRI
Spuntvibro aggregat / spunt trekker  
Sheet piler HP-10L and HP-10S
Steinklype 
For montering av larvikittblokk.
 
For prisforespørsel eller monteringsveiledning:
 aol@aol.no
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Wellpoint anlegg
Pele / spunt-aggregat
Pele / spunt-aggregat

Viking Ramtec VRI

Spuntvibro aggregat / spunt trekker
Spuntvibro aggregat / spunt trekker

Sheet piler HP-10L and HP-10S