Transport

Vi håndterer de tyngste oppdragene

 

Her må vi ha inn en tekst...

God pris - høy kvalitet!
 

Vi arbeider i et marked hvor anbudsgivning med lavest pris er utgangspunkt for nesten alle våre oppdrag, Dette betyr at du kan være trygg på at vårt prisnivå er konkurranseregulert. Men lav pris er ikke nok - kvalitet, sikkerhetsstillelse, garantier, overholdelse av avtalte tidsfrister er viktige stikkord for oss i et oppdrag - stort eller lite.

 

Ta kontakt for pristilbud og referanseprosjekter!

Oppdrag lokalt og regionalt!

 

Nærhet og lokalkunnskap er blant nøkkelfaktorene for at et oppdrag skal bli vellykket. Med hovedkontoret i Larvik opererer vi i fire distrikter:

- Vestfold
- Telemark - Øst-/Vest-Agder
- Buskerud, Akershus Vest 
- Akershus Syd 

Ringdalskogen 103, 3270 Larvik
Tlf: 33 13 96 60, E-post: aol@aol.no